Операції з цінними паперами

Послуга Тариф Термін сплати
Операції з векселями ( авалювання, врахування, інкасування, доміціляція векселів тощо) 0,05% -1,5% від суми векселя

Протягом  5-х днів після здійснення операції

Купівля та продаж цінних паперів за дорученням  клієнтів 0,05%-1,5% від суми угоди

Протягом  5-х днів після здійснення операції

Операції  на ринку цінних паперів від свого імені 2,0%-6,0% від суми угоди

Протягом  5-х днів після здійснення операції

Довірче управління цінними паперами за договорами  з юридичними та фізичними особами 0,5%-4,0% від суми угоди

Протягом  5-х днів після здійснення операції

Продаж бланків векселів 10,00 грн. за 1 бланк Попередня оплата або у день отримання послуг

Оплата:

1.Платіжним дорученням або меморіальним ордером при договірному списанні.

2.Внесенням готівки в касу банку.