Операції з цінними паперами

Послуга Тариф Термін сплати
Операції з векселями ( авалювання, врахування, інкасування, доміціляція векселів тощо) 0,05% -1,5% від суми векселя

Протягом  5-х днів після здійснення операції

Купівля та продаж цінних паперів за дорученням  клієнтів 0,05%-1,5% від суми угоди

Протягом  5-х днів після здійснення операції

Операції  на ринку цінних паперів від свого імені 2,0%-6,0% від суми угоди

Протягом  5-х днів після здійснення операції

Довірче управління цінними паперами за договорами  з юридичними та фізичними особами 0,5%-4,0% від суми угоди

Протягом  5-х днів після здійснення операції

Продаж бланків векселів 10,00 грн. за 1 бланк Попередня оплата або у день отримання послуг

Оплата:

1.Платіжним дорученням або меморіальним ордером при договірному списанні.

2.Внесенням готівки в касу банку.

Комерційні курси купівлі-продажу іноземної валюти за гривні на 11.12.2017

1 USD

1 EUR

10 RUB
НБУ
27.109345 31.831793
4.5730
Купівля

 


 

Продаж


 

Комерційні курси за операціями з платіжними картками на 11.12.2017

Валюта Купівля Продаж
1 євро

1 долар США

Перерахунок інших (відмінних від долара США) валют відбувається з використанням крос-курсу міжнародної платіжної системи через комерційний курс USD/UAH.

 

Телефон приймальні: (0536) 79-28-38