Платіжні картки

Банк є асоційованим членом міжнародної платіжної системи Visa International та за договором з Процесинговим центром здійснює еквайринг по операціям з видачі готівки по карткам міжнародної платіжної системи MasterCard Europe. Банк здійснює емісію та еквайринг платіжних карток міжнародних платіжних систем за гарантіями принципового члена.

На підставі отриманих ліцензій від платіжної системи Visa International ПАТ «ПФБ» емітує платіжні картки наступних видів:

Visa GOLD (термін дії картки 1 рік);

Visa BUSINESS (термін дії картки 1 рік);;

Visa Classic (термін дії картки 1 рік);

Visa Electron (термін дії картки 2 роки).

Довiдка: Visa є глобальною платiжною системою, яка забезпечує держателям карток, торгово-сервiсним пiдприємствам, фiнансовим та урядовим установам у бiльш нiж 200 країнах свiту доступ до швидкої, безпечної та надiйної мережi електронних платежiв. Електроннi платежi здiйснюються за допомогою глобальної iнновацiйної процесiнгової системи VisaNet, яка здатна обробляти бiльш нiж 10 000 транзакцiй за секунду, забезпечуючи захист вiд шахрайства для споживачiв та гарантiї здiйснення платежiв для торгово-сервiсних пiдприємств. Visa не є банком, не випускає платiжнi картки, не встановлює комiсiї чи процентнi ставки для споживачiв, а також не видає кредити держателям карток. Своєю чергою, iнновацiйнi рiшення Visa дозволяють фiнансовим органiзацiям пропонувати своїм клiєнтам широкий вибiр фiнансових iнструментiв, зокрема - дебетовi, передоплаченi та кредитнi картковi продукти.

Бiльш детальну iнформацiю Ви можете отримати на сайтi www.visa.com.ua

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (діє з 30.10.2017) Договір про відкриття карткового рахунку та обслуговування міжнародної платіжної картки

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (діє до 29.10.2017) Договір про відкриття карткового рахунку та обслуговування міжнародної платіжної картки

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (діє до 19.06.2017) Договір про відкриття карткового рахунку та обслуговування міжнародної платіжної картки

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (діє до 30.10.2016) Договір про відкриття карткового рахунку та обслуговування міжнародної платіжної картки

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (діє до 26.05.2016) Договір про відкриття карткового рахунку та обслуговування міжнародної платіжної картки

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ Публічного акціонерного товариства «Промислово-фінансовий банк» на укладення Договору про відкриття карткового рахунку та  обслуговування міжнародної платіжної картки.

УВАГА: Повідомлення про блокування карток VISA, емітованих ПАТ «ПФБ».

Рекомендації держателям платіжних карток щодо їх використання.

Скачати «Тарифи по операціям з платіжними картками» (у форматі .pdf).

Анкета-заява на відкриття карткового рахунку та/або оформлення платіжної картки ПАТ «ПФБ»