Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ» від 17.11.2017

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  ПАТ «ПФБ»

21 грудня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, будинок 22-Б (конференц-зала, третій поверх) відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Промислово-фінансовий банк», далі – ПАТ «ПФБ», місцезнаходження: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» визначено 15 грудня 2017 року (складається станом на 24 годину).

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюватись за місцем проведення загальних зборів акціонерів з 9 год. 00 хв. до 9 год. 50 хв. 21 грудня 2017 року.

 

Проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ»:

  1. Про обрання лічильної комісії ПАТ «ПФБ».
  2. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ».
  3. Про затвердження Звіту Голови Правління ПАТ «ПФБ» про завершення виконання Плану припинення, який відображає результати проведеної роботи щодо задоволення вимог кредиторів (Звіту Голови Правління ПАТ «ПФБ»).
  4. Про прийняття до уваги аудиторського висновку з аудиторським звітом про здійснення перевірки повноти та достовірності балансу ПАТ «ПФБ» за станом на день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань ПАТ «ПФБ», пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, перед вкладниками та іншими кредиторами ПАТ «ПФБ» (Балансу припинення).
  5. Про затвердження балансу ПАТ «ПФБ» за станом на день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань ПАТ «ПФБ», пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, перед вкладниками та іншими кредиторами ПАТ «ПФБ» (Балансу припинення).
  6. Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
  7. Про зміну найменування Товариства.
  8. Про внесення змін до Статуту Товариства,  пов’язаних зі зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства України. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
  9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Скасування внутрішніх положень Товариства.

 

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

З першого питання проекту порядку денного – «Про обрання лічильної комісії ПАТ «ПФБ».

«1. Обрати лічильну комісію у складі:

Голови лічильної комісії – Гельман Ольги Едуардівни,

Члена лічильної комісії – Глазько Марини Сергіївни,

Члена лічильної комісії – Хвостик Юлії Олегівни.»

 

З другого питання проекту порядку денного – «Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ».

«1. Голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» з питань порядку денного  проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.»

 

З третього питання проекту порядку денного – «Про затвердження Звіту Голови Правління ПАТ «ПФБ» про завершення виконання Плану припинення, який відображає результати проведеної роботи щодо задоволення вимог кредиторів (Звіту Голови Правління ПАТ «ПФБ»)»

 

«1. Затвердити Звіт Голови Правління ПАТ «ПФБ» про завершення виконання Плану припинення, який відображає результати проведеної роботи щодо задоволення вимог кредиторів (Звіт Голови Правління ПАТ «ПФБ»)»

З четвертого питання проекту порядку денного. – «Про прийняття до уваги аудиторського висновку з аудиторським звітом про здійснення перевірки повноти та достовірності балансу ПАТ «ПФБ» за станом на день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань ПАТ «ПФБ», пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, перед вкладниками та іншими кредиторами ПАТ «ПФБ» (Балансу припинення)»

 

«1. Прийняти до уваги аудиторський висновок з аудиторським звітом про здійснення перевірки повноти та достовірності балансу ПАТ «ПФБ» за станом на день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань ПАТ «ПФБ», пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, перед вкладниками та іншими кредиторами ПАТ «ПФБ» (Балансу припинення).»

 

 

 

З п’ятого питання проекту порядку денного –  «Про затвердження балансу ПАТ «ПФБ» за станом на день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань ПАТ «ПФБ», пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, перед вкладниками та іншими кредиторами ПАТ «ПФБ» (Балансу припинення).»

 

«1. Затвердити баланс ПАТ «ПФБ» за станом на день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань ПАТ «ПФБ», пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, перед вкладниками та іншими кредиторами ПАТ «ПФБ» (Баланс припинення).»

З шостого питання проекту порядку денного - «Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство»

 

«1. Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Промислово-фінансовий банк» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство».

З сьомого питання проекту порядку денного – «Про зміну найменування Товариства»

«1. Змінити найменування Товариства та затвердити нове найменування Товариства, в тому числі у зв’язку зі зміною типу Товариства, а саме:

- повне найменування Товариства:

українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ»;

російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ПФБ КРЕДИТ»;

англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «FINANCIAL COMPANY «PFB СREDIT».

- скорочене найменування Товариства:

українською мовою – ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ»;

російською мовою – ЧАО «ФК «ПФБ КРЕДИТ»;

англійською мовою – PJSС «FC «PFB СREDIT».

2. У зв’язку зі зміною найменування Товариства уповноважити Голову Правління Товариства Васильченка Олександра Валерійовича (з правом передоручення) вчинити всі необхідні дії щодо заміни свідоцтва про випуск цінних паперів Товариства та внесення змін у правовстановлюючі документи Товариства, а також здійснити усі необхідні дії, пов’язані зі зміною найменування Товариства, заміни або переоформлення печаток, штампів, свідоцтв, ліцензій, дозволів, довідок, інших документів, для чого йому надається право підпису всіх необхідних документів (заяв, реєстраційних карток, анкет, тощо)».

 

З восьмого питання проекту порядку денного- «Про внесення змін до Статуту Товариства,  пов’язаних зі зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства України. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції»

 

«1. У зв’язку зі зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства України внести зміни до Статуту Товариства. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства Васильченка О.В. підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Уповноважити Голову Правління Товариства Васильченка О.В. (з правом передоручення) на здійснення всіх необхідних заходів, пов'язаних з державною  реєстрацією змін до Статуту.»

 

З дев´ятого питання проекту порядку денного- «Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Скасування внутрішніх положень Товариства».

 

«1. Внести зміни до «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

2. Внести зміни до «Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

3. Внести зміни до «Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

4. Внести зміни до «Положення про розподіл прибутку, нарахування та сплату дивідендів, формування власних фондів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

5. Внести зміни до «Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

6. Не скасовувати внутрішні положення Товариства».

Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт) та довіреність (чи інший документ) на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного, можна ознайомитись особисто за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б, кабінет 15, у робочі дні, робочий час до дати проведення позачергових загальних зборів, а в день проведення позачергових загальних зборів ознайомитися з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління ПАТ «ПФБ» Васильченко Олександр Валерійович.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів, зокрема, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів шляхом направлення пропозиції в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її виносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до проекту питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства, за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б.

З питань підготовки та проведення даних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ», звертайтесь за телефоном (0536) 79-28-95.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті ПАТ «ПФБ»: www.pfb.com.ua

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління                                                                                                            О.В. Васильченко