Шановні клієнти!

У зв’язку з запланованим переходом банку на іншу бізнес-модель ведення господарської діяльності, загальними зборами акціонерів банку 15 вересня 2017 року прийняте рішення припинити здійснення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи відповідно до Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23.03.2017 року № 1985-VIII, та затвердити план припинення банківської діяльності. На етапі переходу, протягом 6 місяців банк повністю розрахується зі своїми клієнтами, юридичними та фізичними особами за поточними та строковими зобов’язаннями, та продовжить діяльність як фінансова компанія, основним напрямком  якої буде кредитування. На даний час у банку акумульовано достатньо коштів для повного розрахунку. Детальну інформацію про заходи банку щодо реорганізації, Ви можете отримати у працівників Головного офісу, філії та відділень банку за телефонами, вказаними на сайті, або відвідавши  установи банку особисто.

З повагою,
Правління ПАТ «ПФБ»

До уваги клієнтів – держателів платіжних карток VISA, емітованих ПАТ «ПФБ»

Повідомляємо про введення в дію

ТАРИФУ за закриття карткового рахунку:

для клієнтів Київської філії з 26.11.2017 р.

для клієнтів Головного офісу банку з 01.12.2017 р.

Назва тарифу

Сума

Комісія за закриття поточних рахунків з використанням електронних платіжних засобів фізичних осіб

у розмірі залишку коштів на рахунку, але не більше 2 000,00 грн.

Пропонуємо здійснити заходи, щодо зняття/перерахування коштів з карткових рахунків до дати введення тарифу.

З повагою,
Правління ПАТ «ПФБ»

Повідомлення про блокування карток VISA, емітованих ПАТ «ПФБ»

Шановні клієнти, нагадуємо, що на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» 15 вересня 2017 року прийнято рішення припинити здійснення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи відповідно до Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23.03.2017 року № 1985-VIII.

У зв'язку з цим, ПАТ “ПФБ” в подальшому не матиме можливості виконувати проведення операцій держателям банківських платіжних карт VISA, емітованих  ПАТ “ПФБ”.

30.10.2017 року набирає чинності нова редакція Договору про відкриття карткового рахунку та обслуговування міжнародної платіжної картки, умови якого  передбачають право ПАТ “ПФБ” здійснити блокування платіжних карток клієнтів Банку, у випадку неможливості подальшого обслуговування Банком платіжних карток та картрахунків клієнтів ПАТ “ПФБ”.

Враховуючи вищевикладене, ПАТ “ПФБ” повідомляє про блокування платіжних карток VISA, емітованих  ПАТ “ПФБ”, - 01 листопада 2017 року, та пропонує клієнтам Банку — держателям карток VISA, емітованих  ПАТ “ПФБ”, здійснити заходи щодо зняття/перерахування наявних коштів з карткових рахунків до дати блокування карт VISA, емітованих  ПАТ “ПФБ”.

Після цієї дати зняття коштів з карткових рахунків буде можливо в касах ПАТ “ПФБ” протягом 30 календарних днів.

З повагою,
Правління ПАТ «ПФБ»

ДО УВАГИ ДЕПОНЕНТІВ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПАТ «ПФБ»!

15 вересня 2017 року загальними зборами акціонерів ПАТ «ПФБ» прийняте рішення щодо припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльністі Депозитарної установи.

03 жовтня 2017 року Національним Банком України погоджено План припинення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи, у зв’язку з цим:

Повідомляємо про початок припинення депозитарної діяльності депозитарної установи ПАТ «ПФБ».

Дата початку припинення депозитарної діяльності депозитарної установи ПАТ «ПФБ»

- 03 жовтня 2017 року.

Датою припинення депозитарної діяльності депозитарної установи ПАТ «ПФБ» є 75-ий календарний день з дня погодження Національним Банком України Плану припинення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи, а саме 17 грудня 2017 року.

Звертаємо Вашу увагу на необхідність у строк 75-ть календарних днів з дати початку припинення діяльності, а саме до 15 грудня 2017 року включно (16,17 грудня вихідні дні), звернутися до Відділу депозитарних операцій з цінними паперами ПАТ «ПФБ» для вирішення питання щодо переведення цінних паперів, які обліковуються на рахунку у цінних паперах до іншої, обраної Вами Депозитарної установи, з подальшим закриттям рахунку, що обслуговується ПАТ «ПФБ».

У разі не закриття рахунку у цінних паперах до 15 грудня 2017 року включно цінні папери, права на які обліковуються на такому рахунку, будуть надалі обліковуватися на рахунку в цінних паперах, який залишається після припинення Депозитарною установою ПАТ «ПФБ» депозитарної діяльності, в системі депозитарного обліку Національного депозитарію України (ПАТ «НДУ», як уповноваженого на зберігання - Центрального депозитарію цінних паперів) для обліку цінних паперів тих його депонентів, що не закрили свої рахунки в цінних паперах в установленому порядку.

Управління цим рахунком здійснюватиме уповноважений на зберігання Центральний депозитарій цінних паперів. Виконання операцій за рахунком в цінних паперах буде призупинено до моменту Вашого звернення до уповноваженого на зберігання, щодо переказу належних Вам цінних паперів до обраної депозитарної установи.

Більш детальну інформацію можна отримати у відділі депозитарних операцій з цінними паперами ПАТ «ПФБ» за адресою: 39627,  Полтавська  область, м. Кременчук, квартал 278, 22-Б, за телефоном  0536-79-65-73.

 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ» від 17.11.2017

 

Комерційні курси купівлі-продажу іноземної валюти за гривні на 11.12.2017

1 USD

1 EUR

10 RUB
НБУ
27.109345 31.831793
4.5730
Купівля

 


 

Продаж


 

Комерційні курси за операціями з платіжними картками на 11.12.2017

Валюта Купівля Продаж
1 євро

1 долар США

Перерахунок інших (відмінних від долара США) валют відбувається з використанням крос-курсу міжнародної платіжної системи через комерційний курс USD/UAH.

 

Телефон приймальні: (0536) 79-28-38