ШАНОВНІ ВІДВІДУВАЧІ!

На виконання прийнятого загальними зборами акціонерів рішення про припинення банківської діяльності та затвердженого плану заходів, банк повністю розрахувався по своїм зобов’язанням з клієнтами та вкладниками, у зв’язку з чим 26 грудня 2017 року рішенням Правління Національного банку було відкликано банківську ліцензію та генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій.

Зважаючи на те, що припинення банківської діяльності відбулося без припинення юридичної особи, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» змінило назву на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ», про що 27 грудня 2017 року були  внесені відповідні зміни  до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.  Основним видом діяльності компанії  залишається надання кредитів юридичним та фізичним особам. Крім іншого заплановано надання нових видів фінансових послуг  - послуги з лізингу та факторингу. Наразі компанією підготовлено пакет документів до Національної комісії, що здійснює державне  регулювання у сфері ринків фінансових послуг, для внесення компанії в державний реєстр фінансових установ та отримання відповідних ліцензій.

Звертаємо увагу, що усі кредитні договори з клієнтами, які були укладені від імені ПАТ «ПФБ» після зміни типу на назви  товариства залишаються чинними.

За додатковою інформацією стосовно діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ» звертайтеся за телефонами: (0536) 79-65-63, 79-28-38, або відвідайте офіс компанії особисто за адресою: м. Кременчук, Квартал 278, будинок 22-б.

Вся інформація на сайті компанії: pfbcredit.com.ua

З повагою,

Правління ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ»

Повідомляємо що 17.12.2017 року депозитарну діяльность депозитарної установи ПАТ «ПФБ» припинено.

З 18.12.2017 року цінні папери власників, які не закрили свої рахунки в цінних паперах в установленому законодавством порядку обліковуються на рахунку в цінних паперах, який залишається після припинення Депозитарною установою ПАТ «ПФБ» депозитарної діяльності, в системі депозитарного обліку Національного депозитарію України (ПАТ «НДУ», як Уповноваженого на зберігання - Центрального депозитарію цінних паперів) для обліку цінних паперів тих його депонентів, що не закрили свої рахунки в цінних паперах в установленому порядку.

Управління цим рахунком здійснює Уповноважений на зберігання Центральний депозитарій цінних паперів. Виконання операцій за рахунком в цінних паперах призупинено до моменту Вашого звернення до Уповноваженого на зберігання, щодо переказу належних Вам цінних паперів до обраної депозитарної установи.

Більш детальну інформацію можна отримати за адресою:

НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ:

м. Київ, 04071, вул. Нижній Вал, 17/8, бізнес-центр «Булгаков»

CALL-ЦЕНТР (044) 591-04-04.