Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ» від 09.02.2017

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ

ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ПФБ» від 09.02.2017

15 березня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, будинок 22-Б (конференц-зала, третій поверх) відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Промислово-фінансовий банк», далі – ПАТ «ПФБ», місцезнаходження: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» визначено 09 березня 2017 року (складається станом на 24 годину).

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюватись за місцем проведення загальних зборів акціонерів з 9 год. 00 хв. до 9 год. 50 хв. 15 березня 2017 року.

 

Проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ»:

1. Про обрання лічильної комісії ПАТ «ПФБ».

2. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ».

3. Про внесення змін до Статуту ПАТ «ПФБ», у тому числі, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Затвердження Статуту ПАТ «ПФБ» у новій редакції.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

З першого питання проекту порядку денного – Про обрання лічильної комісії ПАТ «ПФБ»:

«1. Обрати лічильну комісію у складі:

Голови лічильної комісії – Гельман Ольги Едуардівни,

Члена лічильної комісії – Глазько Марини Сергіївни,

Члена лічильної комісії – Хвостик Юлії Олегівни.»

 

З другого питання проекту порядку денного - Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ»:

«1. Голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» з питань порядку денного  проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.»

 

З третього питання проекту порядку денного - Про внесення змін до Статуту ПАТ «ПФБ», у тому числі, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Затвердження Статуту ПАТ «ПФБ» у новій редакції:

«1. У зв’язку зі збільшенням статутного капіталу ПАТ «ПФБ», необхідністю приведення Статуту ПАТ «ПФБ» у відповідність до вимог чинного законодавства України, внести зміни до Статуту ПАТ «ПФБ». Затвердити Статут ПАТ «ПФБ» у новій редакції.

2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. підписати Статут ПАТ «ПФБ» у новій редакції.

3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. (з правом передоручення) на здійснення всіх необхідних заходів, пов'язаних з погодженням змін до Статуту Національним банком України та з державною  реєстрацією змін до Статуту.»

 

Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт) та довіреність на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись особисто за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б, кабінет 15, у робочі дні, робочий час до дати проведення позачергових загальних зборів, а в день проведення позачергових загальних зборів ознайомитися з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління ПАТ «ПФБ» Васильченко Олександр Валерійович.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів, зокрема, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів шляхом направлення пропозиції в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її виносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до проекту питання та/або проекту рішення, за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б.

З питань підготовки та проведення даних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ», звертайтесь за телефоном (0536) 79-28-95.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті ПАТ «ПФБ»: www.pfb.com.ua

 

Голова Правління                                                                                                            О.В. Васильченко