Повідомлення про зміну дати складання переліку акціонерів

Повідомлення про зміну дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» від 30.03.2017

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» повідомляє про зміну дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ», призначених на 20.04.2017. Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» визначено 13 квітня 2017 року (складається станом на 24 годину).

 

Голова Правління                                                                                                            О.В. Васильченко