Повідомлення  про винесення на голосування річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ», скликаних на 20 квітня 2017 року, додаткового проекту рішення з питання восьмого порядку денного від 04.04.2017 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» повідомляє про винесення на голосування річних загальних зборів ПАТ «ПФБ», скликаних на 20 квітня 2017 року, додаткового проекту рішення з питання восьмого порядку денного «Про відкликання, припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ»,  звільнення їх з займаних посад»:

«1.Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» Голову Спостережної ради Коваль Лесю Анатоліївну, уповноваженого представника акціонера Матициної Тетяни Юріївни, 20.04.2017р.

2. Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Гирку Надію Олексіївну, уповноваженого представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАТО», 20.04.2017р.

3. Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Волошину Ірину Петрівну, незалежного члена, 20.04.2017р.

4. Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Деревягіну Євгенію Володимирівну, незалежного члена, 20.04.2017р.».

 

Голова Правління                                                                                                            О.В. Васильченко

Комерційні курси купівлі-продажу іноземної валюти за гривні на 11.12.2017

1 USD

1 EUR

10 RUB
НБУ
27.109345 31.831793
4.5730
Купівля

 


 

Продаж


 

Комерційні курси за операціями з платіжними картками на 11.12.2017

Валюта Купівля Продаж
1 євро

1 долар США

Перерахунок інших (відмінних від долара США) валют відбувається з використанням крос-курсу міжнародної платіжної системи через комерційний курс USD/UAH.

 

Телефон приймальні: (0536) 79-28-38