Кредит у формі овердрафту

 

Вид операції

Овердрафт

Валюта операції

Гривня

Термін кредиту

до 12 місяців

Комісія

відсутня

Комісія за дострокове погашення кредиту

відсутня

Забезпечення за кредитом

-       Нерухоме майно (житлового та нежитлового  призначення)

-          Рухоме майно (майно, що придбавається та майно, що було у використанні)

-          Грошові кошти на депозитному рахунку в ПАТ «ПФБ», валюта – гривня

-          Інше, за рішенням відповідного колегіального органу

Періодичність сплати процентів та повернення кредиту

Проценти – щомісячно

Погашення заборгованості здійснюється при надходженні грошових коштів на Поточний рахунок Позичальника в розмірі існуючої заборгованості.

Штрафні санкції

У розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня від суми прострочення за кожен день прострочення.

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, звертайтесь:

-       Полтавська обл., м. Кременчук, Квартал 278, буд. 22Б,

тел. (0536) 796563

-       м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 18/24

тел. (044) 482 34 36