Перелік документів ФО

Документи, необхідні для розгляду питання

про кредитування фізичних осіб за програмою «КРЕДИТ ПІД ДЕПОЗИТ»

(для Позичальника/Заставодавця)

 1. Заява - анкета Позичальника (встановленого зразка).
 2. Заява

-          Заставодавця із згодою виступити майновим поручителем за запитуваним кредитом із зазначенням переліку майна та його місцезнаходженням (у разі необхідності);

 1. Юридичні документи Позичальника/Заставодавця, у разі необхідності:

3.1.  Копії заповнених сторінок паспортів та довідок про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (або серії та номера паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) Позичальника/Заставодавця.

3.2.  Копія свідоцтва про одруження Позичальника/Заставодавця. (за наявності).

3.3.  Копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера подружжя Позичальника/Заставодавця (за наявності).

 1. 4. Фінансові документи Позичальника:

4.1.  Довідка про нараховані та фактично отримані доходи з місця роботи за останні 6 місяців із зазначенням посади та стажу роботи або виписка (довідка) банку про рух коштів з рахунку.

4.2.  Документи, що підтверджують інші доходи (в разі наявності доходів не за основним місцем роботи: пенсії, аліменти тощо).

 

В залежності від фінансового стану Позичальника Банк має право вимагати додаткову інформацію та/або інші документи.

Документи, необхідні для розгляду питання

про кредитування фізичних осіб «КРЕДИТ ПІД ПОРУКУ»

(для Позичальника/Поручителя)

 1. Заява - анкета Позичальника/Поручителя (встановленого зразка).
 2. Заява

-          Поручителя із згодою виступити поручителем за запитуваним кредитом.

 1. Юридичні документи Позичальника/Поручителя, у разі необхідності:

3.1.  Копії заповнених сторінок паспортів та довідок про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (або серії та номера паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) Позичальника/Поручителя.

3.2.  Копія свідоцтва про одруження Позичальника/Поручителя (за наявності).

3.3.  Копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера подружжя Позичальника/Поручителя (за наявності).

 1. Фінансові документи Позичальника/Поручителя:

4.1. Довідка про нараховані та фактично отримані доходи з місця роботи за останні 6 місяців із зазначенням посади та стажу роботи або виписка (довідка) банку про рух коштів з рахунку Позичальника/Поручителя.

4.2.Документи, що підтверджують інші доходи (в разі наявності доходів не за основним місцем роботи: пенсії, аліменти тощо) Позичальника/Поручителя.

В залежності від виду забезпечення та фінансового стану Позичальника/Поручителя Банк має право вимагати додаткову інформацію та/або інші документи.

Документи, необхідні для розгляду питання

про кредитування фізичних осіб під заставу

(для Позичальника/Заставодавця (Іпотекодавця)/Поручителя)

 1. Заява - анкета Позичальника/Поручителя (встановленого зразка).
 2. Заява

-          Заставодавця (Іпотекодавця) із згодою виступити майновим поручителем за запитуваним кредитом із зазначенням переліку майна та його місцезнаходженням (у разі необхідності);

-          Поручителя із згодою виступити поручителем за запитуваним кредитом.

 1. Юридичні документи Позичальника/Заставодавця (Іпотекодавця)/Поручителя, у разі необхідності:

4.3.  Копії заповнених сторінок паспортів та довідок про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (або серії та номера паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) Позичальника/Заставодавця (Іпотекодавця)/Поручителя.

4.4.  Копія свідоцтва про одруження Позичальника/Заставодавця (Іпотекодавця)

/Поручителя (за наявності).

4.5.  Копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера подружжя Позичальника/Заставодавця (Іпотекодавця)/Поручителя (за наявності).

4.6.   Копія свідоцтва про народження неповнолітніх дітей Іпотекодавця (у випадку надання в іпотеку житлової нерухомості).

 1. 5. Фінансові документи Позичальника/Поручителя:

5.1.  Довідка про нараховані та фактично отримані доходи з місця роботи за останні 6 місяців із зазначенням посади та стажу роботи або виписка (довідка) банку про рух коштів з рахунку Позичальника/Поручителя.

5.2.  Документи, що підтверджують інші доходи (в разі наявності доходів не за основним місцем роботи: пенсії, аліменти тощо) Позичальника/Поручителя.

5.Документи для оформлення предмету застави:

5.1.  Нерухомість:

5.1.1.         Правоустановлюючі документи та (за наявності) інші документи, що підтверджують право власності на предмет іпотеки.

5.1.2.         Технічний паспорт на нерухомість.

5.1.3.         Для житлової нерухомості:

-            Довідка відповідного органу про зареєстрованих осіб у об’єкті забезпечення;

-            В разі наявності у Заставодавця (Іпотекодавця) неповнолітніх дітей, надати. довідку відповідного органу про місце реєстрації таких у місці відмінному від предмету забезпечення.

Без згоди Банку, до кінця строку дії договору в приміщенні забороняється прописка реєстрація місця проживання осіб, які не були зареєстровані в ньому на момент оформлення договору іпотеки.

5.1.4.         Державний акт/свідоцтво про право власності на земельну ділянку або інший документ на підставі якого виникло право власності (за наявності).

5.1.5.         Витяг з Державного земельного кадастру з відомостями про відсутність/наявність обмежень (обтяжень) земельної ділянки з зазначенням кадастрового номеру та розміру земельної ділянки (на вимогу Банку).

5.1.6.         Договір оренди на земельну ділянку під об’єктом іпотеки (за наявності).

5.1.7.         Експертно-грошова оцінка нерухомості та/або земельної ділянки, суб’єкта оціночної діяльності, що акредитований Банком.

5.1.8.         Рецензія на звіт про експертно-грошову оцінку (за необхідності) суб’єкта оціночної діяльності, що акредитований Банком.

5.1.9.         Копія укладених договорів оренди на предмет іпотеки (за наявності).

5.2.            Транспорт, що був у використанні:

5.2.1.    Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

5.2.2.    Копія договору оренди/довідка, що підтверджує місце зберігання автомобілю (за необхідності).

5.2.3.         Експертно-грошова оцінка транспортного засобу суб’єкта оціночної діяльності, що акредитований Банком.

5.3.     Транспорт, що купується:

5.3.1.    Рахунок-фактура на транспортний засіб.

5.3.2.    Договір купівлі-продажу транспортного засобу.

5.3.3.    Копія документів, що підтверджують сплату первинного внеску.

5.3.4.    Після отримання свідоцтва про реєстрацію ТЗ (за наявності):

-            Акт прийому-передачі ТЗ;

-            Специфікація ТЗ;

-             Копія договору оренди/довідка, що підтверджує місце зберігання автомобілю;

-            Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

 1. Копія правовстановлюючих та (за наявності) інших документів, що підтверджують право власності на рухоме або не рухоме майно та майно, що знаходиться у спільній сумісній власності (у разі наявності) Позичальника/ Поручителя, що не є заставою банку.

Майно має бути застраховане в строк, що зазначений у кредитному договорі, з зазначенням вигодонабувача ПАТ «ПФБ», в акредитованій Банком страховій компанії.

 

В залежності від виду забезпечення та фінансового стану Позичальника/ Заставодавця (Іпотекодавця)/Поручителя Банк має право вимагати додаткову інформацію та/або інші документи.