Повідомлення від 01.09.2017 року про винесення на голосування додаткового проекту рішення

Повідомлення від 01.09.2017 року про винесення на голосування позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ», скликаних на 15 вересня 2017 року, додаткового проекту рішення з питання четвертого порядку денного

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» повідомляє про винесення на голосування позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ», скликаних на 15 вересня 2017 року, додаткового проекту рішення з питання четвертого порядку денного «Про припинення провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку»:

«1.1. Припинити провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи. Датою початку припинення депозитарної діяльності  депозитарної установи ПАТ «ПФБ» визначити дату погодження Національним Банком України Плану припинення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи. Датою припинення депозитарної діяльності  депозитарної установи ПАТ «ПФБ» визначити 75-ий календарний день з дня погодження Національним Банком України Плану припинення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи.

1.2. Особою, що забезпечить облік та обслуговування прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі ПАТ «ПФБ»/ власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою ПАТ «ПФБ» на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, та виплату невиплачених Депозитарною установою ПАТ «ПФБ» коштів за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання, в установленому законодавством порядку,  визначити ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», як уповноважений на зберігання - Центральний депозитарій цінних паперів.

1.3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. на здійснення всіх необхідних заходів щодо припинення провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи ПАТ «ПФБ» та анулювання ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи ПАТ «ПФБ», у тому числі уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ»                  Васильченка О.В. повідомити орган ліцензування – Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку – про дату погодження Національним банком України Плану припинення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи у строк не пізніше десяти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення Національним банком України.

 

2.1. Припинити провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами - брокерської діяльності. Датою припинення провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами - брокерської діяльності визначити 01 грудня 2017 року.

2.2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. на здійснення всіх необхідних заходів щодо припинення провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами - брокерської діяльності ПАТ «ПФБ» та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами - брокерської діяльності ПАТ «ПФБ».

 

3.1. Припинити провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами - дилерської діяльності. Датою припинення провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами - дилерської діяльності визначити 01 грудня 2017 року.

3.2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. на здійснення всіх необхідних заходів щодо припинення провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами - дилерської діяльності  ПАТ «ПФБ» та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами - дилерської діяльності ПАТ «ПФБ».».

Голова Правління                                                                                                            О.В. Васильченко